5146
Голоса

Инициатор проекта

Mārcienas pamatskola

Место

Mārcienas pagasts, Madonas novads

Сумма проекта

2390 EUR

Zinību klase "Ar prieku skolā"

Лидер голосования

Mārcienas pamatskola atrodas Madonas novadā, tajā mācās 86 skolēni. Mārcienas skolā uz šo brīdi sākumskolai ir fiziski un morāli novecojis inventārs - soli un tāfele (30 gadu veci), didaktiskie materiāli. Vēlamies jaunajā mācību gadā skolā iekārtot 1. klasi kā zinību klasi "Ar prieku skolā", kura būtu aprīkota ar jauniem augstumu regulējamiem soliem un krēsliem, magnētisko un krīta tāfeli, kā arī ierīkot didaktisko materiālu krātuvi. Zinību klasi "Ar prieku skolā" varētu izmantot visi sākumskolas skolēni. Izveidotajā klasē būtu dota iespēja bērniem gūt zināšanas un prasmes ar vēlmi mācīties, mācīties domāt, mācīties saprast un izjust, izmantojot diskusijas, darbībā apgūto pieredzi, demonstrējumus un informācijas tālāku nodošanu vienaudžiem. Didaktisko materiālu krātuve ietvertu sevī izzinošus mācību materiālus dabas, vēstures matemātikas un citu mācību priekšmetu jomās. Lai mūsu vēlmes kļūtu par realitāti ir nepieciešami līdzekļi.

Вернуться ко всем проектам
34 Комментарии

Инициатор