1340
Голоса

Инициатор проекта

Biedrība “Ģimenes centrs – Nāc!”

Место

Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, Vārpas ciems

Сумма проекта

441 EUR

Nometnīte “Stropiņš”

Лидер голосования

Kāpēc „Stropiņš”? ....Tāpēc ka vasarā visčaklāk strādā bitītes. Un tā nu mēs tikām pie sava nosaukuma.

Projekta mērķis ir noorganizēt nedēļas nometni ciema mazākajiem bērniem vasaras brīvlaikā. Bērnudārza ciemā nav, un liela daļa no viņiem neapmeklē pirmsskolas iestādes, daudzi no viņiem dzīvo maznodrošinātās ģimenēs. Lai arī šajā vasarā mazajiem bērniem būtu savi svētki, nepieciešams iegādāties dažādus materiālus, grāmatas, DVD animācijas filmas. Bet par siltu zupu pusdienām gādās bērnu vecāki.

Nometnītes noslēgumā bērni atrādīs savus paveiktos darbiņus, sniegs nelielu koncertu, ko būs sagatavojuši nometnītes laikā. Protams, nedēļa nav liels, bet nav arī mazs laika posms, bet jau divus gadus esam organizējuši šādu nometnīti, un zinām, ka nometnītē bērni iegūst daudz pozitīvu emociju, un tas ir ļoti svarīgi ne tikai šiem bērniem, bet arī viņu vecākiem.

Вернуться ко всем проектам
56 Комментарии

Инициатор