2595
Голоса

Инициатор проекта

Laura Mihailova

Место

Сумма проекта

2632 EUR

Bērnu rotaļu laukuma izveide

Лидер голосования

Projekta mērķis ir veicināt Madlienas ciema bērnu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, veicināts veselīgs dzīves veids. Tā ir alternatīva nekustīgam dzīves veidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai televizora. Līdz šim pagasta centrā nav neviena moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša, droša, videi draudzīga bērnu rotaļu laukuma. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots bērnu rotaļu laukums, kas dos iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē.

Вернуться ко всем проектам
189 Комментарии

Инициатор