5106
Balsis

Projekta iesniedzējs

Ieva Puriņa

Vieta

Ventspils

Projekta summa

2766 EUR

Tērpu iegāde Ventspils Augstskolas deju kolektīvam Strautuguns

Saņems finansējumu

Ar vēlmi dejot un pārstāvēt Ventspils Augstskolu, pulcējāmies kopīgā deju solī un izveidojām jaunu tautas deju kolektīvu. Inetas Judzikas vadībā iedvesmojāmies un bijām motivēti, lai sasniegtu labus rezultātus tautas deju skatē un piedalītos Baltijas valstu Studentu deju svētkos „Gaudeamus” Viļņā. Vasarā turpinājām uzstāties dažādos koncertos, bet vienmēr bija viena problēma - tērpus vajadzēja aizņemties no cita kolektīva.

Šā gada februārī beidzot bija pirmais koncerts, kuru nodejojām paši ar saviem jaunajiem Ventspils domes gādātajiem tērpiem, taču dejotāju skaits ir audzis un visiem tērpi nepietiek. Lai koncertos varētu dejot visas kolektīva meitenes, kā arī lai koncerti būtu krāšņāki, ir nepieciešams otrs meiteņu tērpu komplekts.

Māris Čaklais ir teicis „Tikai kalnā kāpjošā strautā, gadu tūkstotī nenogurusi, pieaugoša, jo nenopļauta, uguns, strautuguns kuras.”

Mēs esam “Strautuguns”, un tieši tādi mēs esam - nenogurstoši un apņēmības pilni.

Atpakaļ uz visiem projektiem
77 Komentāri

Iniciators