1313
Balsis

Projekta iesniedzējs

Kultūras biedrība Viļķene

Vieta

Viļķene

Projekta summa

2763 EUR

Tautas tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam "Dīdeklis"

Viļķenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvā "Dīdeklis" dejo 18 meitas un 13 puiši, kuri ik nedēļas nogali mēro ceļu no Cēsīm, Valmieras, Smiltenes, Rīgas, Jelgavas, kur viņi turpina mācīties pēc pamatskolas beigšanas, lai piedalītos deju kolektīva mēģinājumos. Īstenojot projektu tiks iegādāti tautas tērpi jauniešu deju kolektīvam „Dīdeklis”, kā rezultātā tiks veicināta Viļķenes (Limbažu novada), kā apdzīvotas vietas, nacionālās identitātes simbola – tautas tērpa saglabāšana, jauniešu deju kolektīvs, kā tautas tērpa valkātājs piedaloties dažādos pasākumos veicinās Viļķenes pagasta (Limbažu novada) atpazīstamību, jebkurā pasākumā jauniešu deju kolektīvs būs ģērbies atbilstoši tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, celsies Tautas tērpu valkātāju pašapziņa. Iegūtie tērpi dos iespēju padarīt krāsainākus kolektīva koncertus un kolektīva meitenes iegūs katra savu tērpu, jo līdz šim koncertu laikā viņas mainījās ar tērpiem savā starpā.

Atpakaļ uz visiem projektiem
35 Komentāri

Iniciators