3971
Balss

Projekta iesniedzējs

Regīna Grebežniece

Vieta

Latvija, Polija

Projekta summa

2550 EUR

Starptautiskais folkloras festivāls Polijā

Saņems finansējumu

Dejā ir spēks! Latvija sevi atklāj pasaulei caur savas tautas tradīciju un tautas mākslas spēku! Mēs - deju kolektīva "Baloži" dejotāji sajūtam dejas spēku katrā mēģinājumā. Tas liek aizmirst nogurumu. Tas smaida pretī katrā dejā, ko esam apguvuši. Mūsu dejās ir spēks, ko mēs droši varam atklāt citu valstu un tautu pārstāvjiem. Dejas spēks ir tas, kas virza mūs uz šīs deju sezonas mērķi - pārstāvēt Latviju Starptautiskā folkloras festivālā Polijā. 

Šis finansējums paredzēts dzīvās mūzikas - kapellas apmaksai un Zemgales tautas tērpu komplekta pabeigšanai.

Atpakaļ uz visiem projektiem
102 Komentāri

Iniciators