790
Balsis

Projekta iesniedzējs

Ārija Strupiša

Vieta

Viļānu pagasta PII "Bitīte"

Projekta summa

2744 EUR

Sajūtu stūrītis

“Tu, bitīt, tik maza, bet darbiņš tev liels!”

 

Jau 50 gadus pirmsskolas izglītības iestādē „ Bitīte” skan bērnu čala. Bērnu vecāki sadarbībā ar bērnudārza audzinātājām šoreiz ir iecerējuši ļoti īpašu projektu – izveidot sajūtu stūrīšus atbilstoši katram vecumam, jo pirmsskolas vecuma bērni pasauli iepazīst caur sajūtām - tausti, dzirdi, redzi, ožu un garšu.

 

Izveidotajos sajūtu stūrīšos, izmantojot spēles un dažādus materiālus, būs iespēja veicināt un pilnveidot bērnu attīstību, īpaši pievēršot uzmanību bērniem ar valodas un citiem attīstības traucējumiem.

 

Ikdienā sajūtu attīstīšanai notiek pastaigas dabā, vērošana, ieklausīšanās, apkārtnes pētīšana. Bet ir vēlēšanās pievērst vēl vairāk uzmanību tieši tam, lai arī grupā jebkurā dienas laikā caur sajūtām notiktu vispusīga bērnu attīstībai!

 

Mūsu sirdis silda šādi piemēri, kur jaušama neatlaidīga vecāku un skolotāju vēlme atkal un atkal uzlabot vidi, kurā aug mazie cilvēki! Mēs par stipriem latviešiem!

Atpakaļ uz visiem projektiem
0 Komentāri

Iniciators