587
Balsis

Projekta iesniedzējs

Zigrīda Apala

Vieta

Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads

Projekta summa

2846 EUR

Āraišu ezerpils pamatklāsta un bojāto ēku renovācija

Āraišu ezerpils ir 9.-10.gadsmita latgaļu nocietinātas dzīves vietas rekonstrukcija. Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma arheologa, Dr.hc.hist. Jāņa Apala vadībā to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko muzeju. LNVM arheoloģiskais muzejparks pievienots 2008.gadā, līdz tam apsaimniekoja Āraišu ezerpils fonds. Muzejparkā ietilpstošie objekti ir Latvijas kultūrvēsturiskajā telpā unikāls komplekss. Kopš objekta izveidošanas Āraišu ezerpils attīstība ir bijusi balstīta uz inovatīvas, Eiropā 20. gs. II puses attīstītas, konceptuālās bāzes pamata par brīvdabas arheoloģiskajiem muzejiem. Projekta ietvaros tiks renovēts ezerpils pamatklāsts, remontētas bojāto ēku būvdaļas: jumti, sienas, grīdas, teknes. Muzejparks kā eksperimentālās arheoloģijas objekts ir nepārtrauktā attīstības procesā un, lai uzturētu to gan pētnieciska objekta, gan apmeklētājiem draudzīga objekta līmenī, nepieciešams nemitīgas apkopes un uzlabojumi, infrastruktūras attīstīšanai un teritorijas labiekārtošanai.

Atpakaļ uz visiem projektiem
13 Komentāri

Iniciators