1385
Balsis

Projekta iesniedzējs

Biedrība Ģimenes centrs - Nāc!

Vieta

Jelgavas novada Līvbērzes pagasta Vārpas ciems

Projekta summa

612 EUR

Radošās darbnīcas "Stropiņš"

Jau ceturto gadu Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā pirmsskolas un sākumskolas bērnus aicinām vasaras brīvlaikā pavadīt laiku draudzīgā un labvēlīgi noskaņotā gaisotnē izmantot to lietderīgi, iegūt jaunas zināšanas, pozitīvas emocijas un, protams, arī jaunus draugus, īpašu uzmanību veltot bērnu radošo spēju izkopšanai. Bērnudārza ciemā nav, un brīvajā laikā bērni klīst bez noteikta mērķa un nodarbes, daudzi no viņiem dzīvo maznodrošinātās un trūcīgās ģimenēs. No 26.jūlija līdz 6.augustam 20-25 bērniem vecumā no 4 līdz 9 gadiem piedāvāsim darboties dažādās jomās- vingrinot pirkstiņus veidot interesantas lietas no papīra, plastilīna, māla, dabas materiāliem, parafīna, smiltīm. Iesaistīt sportiskās, izglītojošās un attīstošās nodarbībās atbilstoši bērnu vecumam un iemaņām. Lai atbalstītu vēlmi darboties un saskatīt darba rezultātus, rīkot dažādus konkursus, atrakcijas un tematiskās dienas. Priecāsimies, ka kopā ar bērniem ikdienā darboties nedaudz laika veltīs arī vecāki. Kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem esam izvirzījuši – caur spēli, rotaļu, dziesmu, deju, dialogu un kopā darbošanos izprast bērnu vajadzības, ieraudzīt katrā no viņiem radošās spējas un attīstīt tās. Ar vienkāršiem paņēmieniem iemācīt izteikt savas radošās domas, attīstīt viņu talantus, atļaut uzdrīkstēties, palīdzēt radīt mazus mākslas darbus.

Atpakaļ uz visiem projektiem
70 Komentāri

Iniciators