605
Balsis

Projekta iesniedzējs

Biedrība Palīdzēsim.lv

Vieta

Latvija, Ērgļu nov., Madonas raj.

Projekta summa

2846 EUR

R.Blaumaņa radošā darbnīca

“Palīdzēsim.lv” ir labdarības organizācija, kas sniedz palīdzību Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem to veselības, ģimenes un sociālo problēmu risināšanā (skaties: www.palidzesim.lv). Ar projektu vēlamies turpināt aizsākto darbu pie bērnu/jauniešu izglītošanas un integrēšanas sabiedrībā. Projekts paredz 3 dienas ilgu darbnīcu 15-20 bērniem/jauniešiem no Rīgas, Bauskas, Iecavas un Latgales reģiona audžuģimenēm R.Blaumaņa „Brakos”. Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas, paplašināt redzesloku un integrēt jauniešus gan sabiedrībā, gan veicināt to savstarpējo komunikāciju un draudzību. Darbnīcas mērķis ir izveidot R.Blaumaņa lugas uzvedumu, ar ko vēlāk priecēt pansionātu iemītniekus, kā arī attīstīt dalībnieku sociālo atbildību un motivāciju iesaistīties citās sabiedriskās aktivitātēs. Bērni ir mūsu nākamā aktīvā paaudze, un darbs, ko projekta tapšanā ieguldīsim, nākotnē noteikti nesīs rezultātus. Mēs ticam, ka šis ir viens no mazajiem soļiem ceļā uz gudru un skaistu Latviju

Atpakaļ uz visiem projektiem
19 Komentāri

Iniciators