3172
Balsis

Projekta iesniedzējs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Vieta

Rīga, Latvija

Projekta summa

2846 EUR

Populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” 2010/3–4 izdošana

Populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” saturs tiek veidots tā, lai tajā būtu iekļauti gan zinātniski, gan populāri materiāli par putniem, un tādējādi žurnāls būtu saistošs plašam lasītāju lokam. Katrā numurā tiek iekļauti raksti par jaunumiem putnu aizsardzībā un izpētē, labākajām putnu vērošanas vietām, putnu noteikšanu, interesantiem putnu novērojumiem, ceļojumiem u.c. ar putniem saistītām lietām. Žurnāla „Putni dabā” 2010/3–4 materiāli ir savākti, taču nepieciešams finansējums tā nodrukāšanai. Janvāra laikā iepazīstināsim balsotājus ar daļu no šā numura satura. Žurnālu „Putni dabā” saņem visi Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri (2010. gada beigās bija vairāk par 700 biedru), un to iespējams iegādāties arī tūrisma informācijas centros visā Latvijā, kā arī grāmatnīcās, piem., „Valters un Rapa”. Par LOB biedru var kļūt ikviens, samaksājot biedra naudu. Liela daļa LOB biedru neizmanto internetu, tāpēc liela nozīme cilvēku izglītošanā par putniem ir tieši drukātam izdevumam.

http://www.lob.lv/lv/Putni_daba/

Atpakaļ uz visiem projektiem
107 Komentāri

Iniciators