6637
Balsis

Projekta iesniedzējs

Biedrība Festivālu Fonds

Vieta

Abragciems

Projekta summa

2846 EUR

NĀC LĪDZĀS! vasaras radošā darba nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Saņems finansējumu
Rīkojot šo radošā darba nometni pie jūras, vēlamies palīdzēt ļoti talantīgiem bērniem ar īpašām vajadzībām, vēlamies sniegt patiesu atbalstu viņu radošo spēju attīstīšanai un personības izaugsmei, uzlabot viņu veselību, dot iespēju šiem bērniem un jauniešiem satikties savā starpā un sadraudzēties.
Šī nebūs parasta atpūtas nometne, jo katru dienu tajā tiks nopietni strādāts, lai izveidotu muzikālu programmu, ko tās dalībnieki kopā ar Latvijas labākajiem skatuves māksliniekiem vēlāk rudenī ierakstīs CD, bet vēl vēlak rādīs Ziemassvētku labdarības akcijas koncertā Nāc līdzās Ziemassvētkos!
Nometnes darba plānā ir iekļautas tādas nodarbības kā stundas pie vokālā pedagoga, dziedāšana uz balsīm, priekšnesuma režijas izveidošana, gleznošanas un veidošanas nodarbības ar radošo darbu izstādi nometnes beigās, psihologa konsultācijas bērnu vecākiem un pedagogiem par viņiem aktuālām tēmām u.c. Nometnē piedalīsies gan bērni ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos, gan neredzīgie bērni, gan bērni ar garīga rakstura attīstības traucējumiem. Kopskaitā 50 dalībnieku.
Palīdzot šiem bērniem, mēs palīdzam arī sev un dodam iespēju mums visiem kopā dzīvot labākā, harmoniskākā sabiedrībā.
Vairāk informācijas www.naclidzas.lv
Nāc līdzās!

Atpakaļ uz visiem projektiem
108 Komentāri

Iniciators