6954
Balsis

Projekta iesniedzējs

Natālija Rubīne

Vieta

Pelēči

Projekta summa

3999 EUR

Mēs esam aktīvi un priecīgi visos vecumos

Saņems finansējumu ārpus kārtas

Mēs esam ļoti aktīvi, mums trūkst pasākumiem apskaņošanas iekārtās. Ar šī projekta palīdzību būs iespējams vēl vairāk aktivizēt Pelēču iedzīvotājus. Mēs darbojamies visas paaudzes kopā, šī paaudžu kopā būšana veicinās Pelēču skolas audzēkņu un nevalstisko organizāciju lielāku sadarbību. Mēs rīkojam pasākumus KN, skolā, baznīcā. Ticiet mums mēs spējam darboties aktīvi. Lūdzam balsojiet un atbalstiet mūsu projektu.

Atpakaļ uz visiem projektiem
15 Komentāri

Iniciators