535
Balsis

Projekta iesniedzējs

Fonds Latvijas Patriots

Vieta

Rīga/Latgale

Projekta summa

2655 EUR

Latgales stāsts

Latgale ir unikāla ne tikai ar tās skaisto dabu un ezeriem, bet arī ar spēju saglabāt savas kultūrvēsturiskās vērtības, savu identitāti un senās tradīcijas. Amatniecība kā nodarbošanās veids Latgalē ir nozīmīga jau tālā senatnē, un spējusi saglabāties līdz pat mūsdienām. Daudzo amatu meistari savas arodu tradīcijas ir pārmantojuši un sargā no paaudžu paaudzēm. Neskatoties uz vēstures smagumu un kaimiņvalstu kultūru ietekmi, Latgale ir unikāla, jo ir spējusi nosargāt savu identitāti, bet ir līdz galam neatklāta latviešiem. Vēlamies veidot video filmiņas par Latgales amatmiekiem, atklājot ne tikai aroda vēsturi, bet arī unikālu darbu tapšanas procesu. Ar video parādīsim un pievērsīsim uzmanību mūsu valsts lielajai, aizsārgajamai vērtībai -amatniecībai, kultūrai un tradīcijām.

Dodoties pie dažādiem amatu pratējiem, veidosies video kopums par Latgales amatniecību un tās veidiem, Latgales kultūrvidi un Latgales cilvēkiem, sniedzot vairāk informāciju un vizuālo priekšstatu par amatniecības niansēm, tradīcijām un darbu izstrādes procesu, kā arī par pašu cilvēku ikdienu un Latgales vidi.

Atpakaļ uz visiem projektiem
23 Komentāri

Iniciators