7360
Balsis

Projekta iesniedzējs

Jeļena Dutkeviča

Vieta

Krustpils

Projekta summa

2846 EUR

,,KP" Centra izveide

Saņems finansējumu

Ar labodarbu un sabiedrības atbalstu vēlamies Krustpils pamatskolā izveidot ,,KP" Centru - skolas plašajā vestibilā iebūvēt jaunu telpu, kur varētu kopā sanākt un strādāt skolas pašpārvalde, vecāku padome, kā arī darboties humānās pedagoģijas un radošās domāšanas klubs. Esam lielākā Krustpils novada skola, un mums ir kļuvis šauri - radusies nepieciešamība pēc jaunas telpas izveides. Ir izstrādāts būvprojekts, vien nepieciešami līdzekļi tā realizēšanai. Ar šo mācību gadu mūsu skolai ir piešķirts Ekselences skolas statuss, un līdz ar to vēlamies skolu un darbu skolā vēl vairāk pilnveidot, uzlabot, bagātināt, rast lielākas iespējas radošai skolēnu, vecāku, skolotāju un skolas viesu darbībai.

Atpakaļ uz visiem projektiem
80 Komentāri

Iniciators