224
Balsis

Projekta iesniedzējs

Biedrība Bērnu Vides skola

Vieta

Rāmuļu pamatskola, Cēsu novads

Projekta summa

2349 EUR

Jauno vides pētnieku vasaras ekspedīcija

Jaunie vides pētnieki vēlas organizēt 5 dienu vasaras mācību ekspedīciju 60 skolēniem un skolotājiem Cēsu novada Rāmuļu pamatskolā šā gada augustā. Ekspedīcijas laikā veiksim pētījumus interesantos dabas objektos Gaujas nacionālajā parkā, darbosimies dažādās izzinošās darbnīcās, klausīsimies speciālistu lekcijas. Ekspedīcijā iegūtos datus ievadīsim interneta datu bāzē, tādējādi papildinot skolām pieejamos vides kvalitātes rādītājus. Aicināsim arī vietējos jauniešus uz tradicionālajām GLOBE spēlēm, kad jautras trasītes veidā dalībnieki veiks dažādus ar vides izpēti saistītus interesantus uzdevumus. Un protams, pieliksim roku praktiskā vides uzlabošanā – sakopsim Rāmuļu pamatskolas apkārtni!

Atpakaļ uz visiem projektiem
8 Komentāri

Iniciators