563
Balsis

Projekta iesniedzējs

Biedrība Atbalsta centrs

Vieta

Liepāja

Projekta summa

2846 EUR

Finansiāls atbalsts mācībām Liepājas Universitatē Inesei Freibergai

Nodibinājumā "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš" strādā sociālā rehabilitētāja Inese Freiberga kopš centra atklāšanas dienas. Inese vada radošās nodarbības, palīdz uzlabot pašaprūpes spējas mūsu klientiem, apmeklē pasākumus ārpus Atbalsta centra gan veido pasākumus centrā, kā arī māca klientiem integrēties sabiedrībā. Inesei ir liela darba pieredze. Viņa sešpadsmit gadus nostrādāja Sociālās aprūpes centrā "Piltene", kuru pārcēla, bet Inese nespēja doties līdzi, jo viņa audzina meitiņu invalīdi kopš dzimšanas. Kādas rūpes prasa bērna invalīda audzināšana zina tikai bērnu vecāki un tādēļ Inesei nav sveša katra mūsu klienta veselības problēma. Viņa prot palīdzēt arī slimību saasinājuma gadījumos un atrast pareizo nodarbošanos veidu katram klientam. Inesei nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju kā sociālajam darbiniekam, jo viņa vēlas veikt padziļinātu darbību arī ar bērnu invalīdu vecākiem - veidot atbalsta grupas, lai bērnu vecāki justu, ka nav vieni!

Atpakaļ uz visiem projektiem
41 Komentārs

Iniciators