7085
Balsis

Projekta iesniedzējs

Ilona Palsāne

Vieta

Ogre (Latvija) un Milvoki (ASV)

Projekta summa

2846 EUR

Atbalsts kora „OGRE” dalībai Vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV

Saņems finansējumu

Koris „Ogre” aizvada 40.sezonu un sava diriģenta Maestro Jāņa Zirņa vadībā Dziesmu svētku skatēs vairākkārt bijis laureātu godā. 2008.gadā koris ieguva 1.vietu latviešu tautas tērpu skatē. Kora repertuārs ir vispusīgs – no dažādu laikmetu un tautu klasiskās, garīgās un tautas mūzikas līdz mūsdienu populārajai mūzikai. Šis gads korim sniedz jaunu izaicinājumu – būt par oficiālo Latvijas koru pārstāvi Vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV, kas norisināsies no 4.līdz 8.jūlijam Milvokos (ASV). Tā ir milzīga atbildība korim un iespēja turpināt latviskās identitātes izkopšanu, popularizēšanu un Dziesmu svētku tradīciju uzturēšanu arī ārvalstīs. Svētkos koris sniegs individuālus koncertus un piedalīsies visos koru nozares koncertos. Milzīgais sagatavošanās darbu apjoms prasa lielu koncentrēšanos no katra dziedātāja, tomēr tādējādi tiek attīstas dziedātāju vokālās dotības un muzikalitāte. Aicinām atbalstīt kori „Ogre” ceļā uz Dziesmu svētkiem ASV!

Atpakaļ uz visiem projektiem
157 Komentāri

Iniciators