3487
Balsis

Projekta iesniedzējs

SD Olūksna

Vieta

Jaunalūksnes pagasta “Sprīdīši”

Projekta summa

2361 EUR

Apskaņošanas aparatūras iegāde mēģinājumu telpai

Saņems finansējumu

Biedrība SD Olūksna darbojās jaunatnes muzikālajā un mākslinieciskajā izglītošanā, mūzikas, mākslas un literatūras popularizēšanā, festivālu Sutas balss, Palaid muti organizēšanā. Mēģinājumu telpa Jaunalūksnes pagasta “Sprīdīšos” jaunajiem mūziķiem ir pieejama un darbojas jau kopš 2007.gada. Šī ir vienīgā šāda veida mēģinājumu telpa Alūksnē. Daudzas mūzikas grupas savu radošo darbību ir sākušas šeit. Vajadzīga jauna mēģinājumu telpas apskaņošanas aparatūra. Vecās aparatūras remontā jāiegulda daudz pūles un daudz līdzekļu, kas tomēr nedod vēlamo rezultātu, jo aparatūra nolietojusies un nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu skanējumu. “Sprīdīši” atrodas tuvu Alūksnes pilsētai, kur ir mūzikas un mākslas skolas, daudzi jaunieši ir apguvuši mūzikas pamatus. Novada jauniešu vidū ir daudz entuziastu ar muzikālo dzirdi un ritma izjūtu un kas vēlas iemācīties pašmācības ceļā spēlēt bungas, ģitārspēli un basģitāru, mēs piedāvājam jauniešu interesēm atbilstošu iespēju.

Atpakaļ uz visiem projektiem
136 Komentāri

Iniciators