5259
Balsis

Projekta iesniedzējs

Preiļu PII

Vieta

Preiļu novads, Pelēču pagasts

Projekta summa

2782 EUR

Aktīvas vecumdienas kopā ar mazbērniem

Saņems finansējumu

Šis eiropas gads ir - "AKTĪVAI NOVECOŠANAI UN PAAUDŽU SOLIDARITĀTEI", tāpēc arī mūsu projekta devīze - "Aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei".

Projekta ietvaros ir izveidota iedzīvotāju grupa "Gudrās vecmāmiņas" un viņu atbalstītāji ar savu piemēru grib iedvesmot savus vienaudžus aktīvāk darboties ar saviem mazbērniem, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Grib stiprināt saikni starp divām paaudzēm (vecvecāki - mazbērni). Iegūt jaunas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī nostiprināt un veiksmīgi turpināt sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādi.

"Zvaigžņu dienā" projektam beidzoties, dāvināt Preiļu PII ""Pasaciņa"17 grupu 350 bērniem attīstošās rotaļas un spēles 1955 LVL vērtībā.

Atpakaļ uz visiem projektiem
116 Komentāri

Iniciators