Saņem savas idejas realizēšanai 15 000 EUR

17.06.2015

LabieDarbi.lv organizētāji izsludina līdz šim vēl nebijušu konkursu ar unikālu iespēju saņemt 15 000 EUR lielu finansējumu  savas idejas realizēšanai.

 

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas reģionu pašvaldības, skolas (pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes) un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), kuru darbības pamatā nav komerciālā darbība. 

 

Projektu konkursa prioritātes:

  • atbalstīt un nodrošināt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
  • atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas un to līdzdalību sabiedrības norisēs;
  • atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu profesionālās izaugsmes iespējas;
  • atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku, rotaļu laukuma u.c.) labiekārtošana un uzlabošana

 

Projekta pieteikumus tādās jomās kā izglītība, kultūra, sports un vide,  ir iespējams iesniegt līdz 2015. gada 3. jūlijam šeit: http://labiedarbi.lv/lv/iesniedz-projektu

 

Projektu konkursam ir trīs kārtas un 31.08.2015. konkursa uzvarētāju noteiks bezmaksas sabiedrības balsojuma rezultāts un žūrijas vērtējums.

 

Pilno konkursa nolikumu meklē šeit: http://labiedarbi.lv/lv/vasaras-projektu-konkursa-nolikums

 

Atpakaļ pie pārējiem ierakstiem
Iniciators