Realizē savu ideju!

09.10.2015

Labām idejām ir jārealizējas, tāpēc LabieDarbi.lv organizētāji izsludina jaunu konkursu un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt savu ideju un saņemt līdz 7500 EUR lielu finansējumu tās realizēšanai.

 

Ja Tev padomā ir ideja, kas veicinās mūsu valsts attīstību, tādās jomās  kā izglītība, kultūra, sports un vide, pieņem izaicinājumu, uzdrīksties un piesaki to līdz 2015. Gada 25. Oktobrim http://labiedarbi.lv/lv/iesniedz-projektu

 

Projektu konkursā var piedalīties fiziskas personas, pašvaldību iestādes (pašvaldības, skolas (pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes) un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi).

 

Projektu konkursa prioritātes:

  • atbalstīt un nodrošināt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
  • atbalstīt un veicināt iniciatīvas un to līdzdalību sabiedrības norisēs;
  • atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu profesionālās izaugsmes iespējas;
  • atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku, rotaļu laukuma u.c.) labiekārtošana un uzlabošana

 

Tikai kopīgiem spēkiem, realizējot jaunas un vērtīgas idejas, mēs varam veicināt mūsu valsts attīstību un iedzīvotāju labklājību.

 

Sīkāku informāciju par konkursu meklē šeit: http://labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums 

 

Tavi LabieDarbi.lv

Atpakaļ pie pārējiem ierakstiem
Iniciators