Projekta pieteikums

  • 1
    Informācija par projekta pieteicēju
  • 2
    Informācija par projektu
  • 3
    Informācija projekta publiskajam profilam

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PIETEICĒJU

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

INFORMĀCIJA PROJEKTA PUBLISKAJAM PROFILAM

Jūs esat*  
Nosaukums*

Nosaukums

Lūdzu, norādi organizācijas vai iestādes nosaukumu!

Reģ. Nr.*

Reģ. Nr.

Lūdzu, norādi organizācijas vai iestādes reģistrācijas numuru!

Juridiskā adrese*

Juridiskā adrese

Lūdzu, norādi organizācijas vai iestādes juridisko adresi!

Interneta vietne

Interneta vietne

Lūdzu, norādi sava projekta vai tā iesniedzēja/ organizācijas/ iestādes - interneta vietni, ja tāda ir izveidota!

  Projekta iesniedzējs

Projekta iesniedzējs

Iesniedzēja apraksts

Vārds*

Vārds

Lūdzu, ievadi savu vārdu!

Uzvārds*

Uzvārds

Lūdzu, ievadi savu uzvārdu!

Dzimšanas datums*  
Tālrunis*

Tālrunis

Lūdzu, ievadi savu kontakttālruņa numuru!

E-pasts*

E-pasts

Lūdzu, ievadi savu e-pasta adresi!

Adrese*

Adrese

Lūdzu, norādi savu faktisko dzīves vietas adresi!

Projekta nosaukums (lv)*
0/35

Projekta nosaukums

Lūdzu, norādi sava projekta nosaukumu! Nosaukumam ir tieši jāatspoguļo Tava projekta mērķis un nosaukums nevar būt garāks par 5 vārdiem!

Projekta nosaukums (ru)*
0/35

Projekta nosaukums

Lūdzu, norādi sava projekta nosaukumu! Nosaukumam ir tieši jāatspoguļo Tava projekta mērķis un nosaukums nevar būt garāks par 5 vārdiem!

Projekta joma*

Projekta joma

Lūdzu, norādi sava projekta jomu!

Projekta realizācija vieta*

Projekta realizācija vieta

Lūdzu, norādi konkrētu vietu un adresi, kur Tavs projekts tiks realizēts!

Realizācijas termiņš no*
līdz

Lūdzu, norādi konkrētu laika periodu, kura ietvaros plāno realizēt savu projektu!

Projektā iesaistīto personu skaits*

Projektā iesaistīto personu skaits

Lūdzu, norādi savā projektā iesaistīto personu skaitu!

Projekta mērķis*

Projekta mērķis

Lūdzu, norādi sava projekta mērķi! Tam ir jābūt skadri definētam un jāatklāj Tavas ieceres būtību!

Projekta uzdevumi*

Projekta uzdevumi

Lūdzu, norādi sava projekta uzdevumus! Pie uzdevumiem ir jādefinē konkrētas darbības, kuras Tu plāno veikt projekta realizācijas laikā, lai saniegtu mērķi.

Projekta aktualitāte*

Projekta aktualitāte

Lūdzu, norādi informāciju par sava projekta aktuālitāti! Kāpēc tā realizācija ir svarīga un kādi ir paredzami ieguvumi Tev un sabiedrībai kopumā!

Atbalsta apjoms (EUR)*

Atbalsta apjoms

Lūdzu, norādi atbalsta apjomu, kuru nepieciešams saņemt Tava projekta realizācijai! Summai ir jābūt pamatotai un tā nevar pārsniegt EUR 3000!

Budžeta plāns* Pievienot budžeta plānu
Lūdzu, pievieno sava projekta budžeta plānu! Tāmē ir nepieciešams norādīt visas pozīcijas, kuras būs aktuālas projekta realizācijas procesā! Pie katras pozīcijas, lūgums, norādīt precīzu cenu un tās pamatojumu, balstoties un konkrētu informācijas avotu!
 
Bilžu lejupielāde un apstrāde

Pievienot attēlu
Pievienot attēlu

 

 

 

Informācija publiskajam profilam (lv)*

Informācija publiskajam profilam

Lūdzu, norādi informāciju sava projekta publiskajam profilam. Īss, konkrēts teksts, kas satur informāciju par Tava projekta mērķi, nozīmi, sabiedrības ieguvumiem utt. Šī informācija parādīsies 4finance fonda Labie Darbi mājas lapā, gadījumā, ja Tavs projekts tiks izvirzīts konkursa otrajai kārtai - Balsošanas konkursam!

Informācija publiskajam profilam (ru)*

Informācija publiskajam profilam

Lūdzu, norādi informāciju sava projekta publiskajam profilam. Īss, konkrēts teksts, kas satur informāciju par Tava projekta mērķi, nozīmi, sabiedrības ieguvumiem utt. Šī informācija parādīsies 4finance fonda Labie Darbi mājas lapā, gadījumā, ja Tavs projekts tiks izvirzīts konkursa otrajai kārtai - Balsošanas konkursam!

Pievienot failus*

Add

 

 

 

Lūdzu, pievieno failus - attēlus, fotogrāfijas, aprakstus u.c. informējošā rakstura pielikumus, kuri raksturo Tavu projektu, kā arī palīdz atklāt Tava projekta būtību un aktualitāti!

Pievienot video no ārējiem resursiem

Pievienot Youtube video

Pievienot Vimeo video

 

 

Lūdzu, pievieno video linkus, kuri raksturo Tavu projektu, ka arī palīdz atklāt Tava projekta būtību un aktualitāti!

 
Iniciators